Zariadime všetko, čo je pre inštaláciu a prevádzku úložiska potrebné

Príprava projektu

Na základe obhliadky, prípadne ďalších podkladov určíme najvhodnejšie miesto pre umiestnenie úložiska. V prípade záujmu poskytujeme aj vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie.

V prípade záujmu požičiame Pixii PowerShaper ku krátkodobému vyskúšaniu.

Roman Pavlík
Manager for Sales and Technical Support

+421 902 935 913
roman.pavlik@mts.sk

Inštalácia úložiska

Úložisko inštaluje naša autorizovaná partnerská firma, ktorá zároveň zaisťuje jeho prvotné nastavenie a uvedenie do prevádzky. Cena inštalácie sa odvíja od celkovej náročnosti a je zahrnutá do celkovej ceny objednávky.

  • Inštalácia jedného úložiska zaberie 1 - 2 dni a vo väčšine prípadov sa zaobíde bez odstávky ostatných zariadení pripojených do siete.
  • Po inštalácii Váš personál zaškolíme na ovládanie úložiska.
  • Súhlas od dodávateľa energie nie je potrebný, pokiaľ nie je nastavené tak, aby vracalo energiu do vonkajšej siete.
  • Stavebné povolenie väčšinou nie je treba. Okrem prípadov, keď sa úložisko inštaluje ako samostatný stavebný objekt alebo keď sú nutné rozsiahle stavebné úpravy.

Oprava porúch

Pri poruche úložisko generuje poruchovú signalizáciu. Podľa závažnosti poruchy sa úložisko automaticky alebo manuálne odpojí od siete, aby zabránilo škodám alebo výpadkom v iných častiach siete.

Konkrétne podmienky servisu pri poruche (SLA) dojednávame vždy individuálne. Ponúkame aj 24/7 servisnú pohotovosť.

Pravidelná údržba

Technik našej partnerskej firmy počas údržby kontroluje prevádzkové dáta úložiska a batérií a záznamy v denníku porúch a udalostí. O každej pravidelnej údržbe je vytovrený záznam.

Batérie s nevyhovujúcou kapacitou meníme za nové. Pri demontovaných batériach zabezpečujeme ekologickú recykláciu alebo likvidáciu.

Pixii PowerShaper priebežne získava nové funkcie

Pre ich aktiváciu stačí bezplatná aktualizácia softvéru riadiacej jednotky, ktorú vykonáva technik našej partnerskej firmy. Úložisko pripojené na internet je možné aktualizovať aj na diaľku.

Úpravy už fungujúceho úložiska

Výkon aj kapacitu každého úložiska je možné kedykoľvek ľahko navýšiť. Ak sa Vaše potreby zmenili a potrebujete upraviť konfiguráciu Vášho úložiska, obráťte sa prosím na nášho obchodného zástupcu.

Roman Pavlík
Manager for Sales and Technical Support

+421 902 935 913
roman.pavlik@mts.sk