Zvýšte efektivitu siete bez toho aby ste museli upravovať existujúce prenosové prvky

Pixii PowerShaper je batériové úložisko energie, ktoré aktívne optimalizuje hospodárenie s elektrinou.

Úložisko je možné inštalovať na rôzne miesta distribučnej siete. Podľa spôsobu použitia môže energia z batérií stabilizovať napätie, znižovať zaťaženie transformátorov či redukovať straty pri prenose.

Pixii PowerShaper využije na stabilizáciu siete každú príležitosť

Redukuje veľké výkyvy v napätí

Dodáva a používa činný i jalový výkon a vyrovnáva fázy.

Chráni transformátory pred preťažením

Pri vysokom zaťažení poskytuje zapojeným zariadeniam činný výkon z batérií.

Vždy pomáha tam, kde prináša najviac úžitku

Ak sa zmenia nároky na sieť, úložisko je možné ľahko premiestniť.

Pixii PowerShaper zvládne toho viac

Napríklad ukladať prebytky z fotovoltaiky pre neskoršie použitie.

Prejsť na detailnú špecifikáciu

Ako to funguje?

  • Výkon systému: 10 kW - niekoľko MW
  • Kapacita systému: 9,6 kWh - niekoľko MWh
  • Možnosť nabíjať aj z fotovoltaiky
  • Výkon i kapacitu úložiska vieme zvýšiť i nad rámec uvedených hodnôt. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Zajednajte si s nami nezáväzné stretnutie

Preberieme špecifiká Vášho projektu a odporučíme Vám najvhodnejšiu konfiguráciu.

Roman Pavlík
Manager for Sales and Technical Support

+421 902 935 913
roman.pavlik@mts.sk

Spolu s úložiskom poskytujeme aj ďalšie podporné služby

Príprava projektu

Určíme vhodné miesto, kde umiestnime Pixii PowerShaper a pripravíme potrebnú dokumentáciu.

Inštalácia

Zaistíme inštaláciu a zapojenie skrine a zaškolíme Vaších technikov aby vedeli úložisko ovládať.

Údržba a servis

Postaráme sa o pravidelnú údržbu aj servisné zásahy v prípade poruchy.

Zistite všetko o naších službách