Zařídíme vše, co je pro instalaci a provoz úložiště potřeba

Příprava projektu

Na základě obhlídky a případně dalších podkladů určíme nejvhodnější místo pro umístění úložiště. V případě zájmu poskytujeme i zpracování kompletní projektové dokumentace.

V případě zájmu zapůjčíme Pixii PowerShaper ke krátkodobému vyzkoušení.

Roman Pavlík
Manager for Sales and Technical Support

+421 902 935 913
roman.pavlik@mts.sk

Instalace úložiště

Úložiště instaluje naše autorizovaná partnerská firma, která zároveň zajišťuje jeho prvotní nastavení a uvedení do provozu. Cena instalace se odvíjí od celkové náročnosti a je zahrnuta do celkové ceny objednávky.

  • Instalace jednoho úložiště zabere 1–2 dny a ve většině případů se obejde bez odstávky ostatních zařízení připojených do sítě.
  • Po instalaci váš personál zaškolíme na ovládání úložiště.
  • Souhlas od dodavatele energie není potřeba, pokud není nastaveno tak, aby vracelo elektřinu do vnější sítě.
  • Stavební povolení většinou není potřeba. Kromě případů, kdy se úložiště instaluje jako samostatný stavební objekt nebo když jsou nutné rozsáhlé stavební úpravy.

Oprava poruch

Úložiště při poruše generuje poruchovou signalizaci. Podle závažnosti poruchy se automaticky nebo manuálně odpojí od sítě, aby zamezilo škodám nebo výpadkům v jiných částech sítě.

Konkrétní podmínky servisu při poruše (SLA) domlouváme vždy individuálně. Nabízíme až 24/7 servisní pohotovost.

Pravidelná údržba

Technik naší partnerské firmy během údržby kontroluje provozní data úložiště a baterií a záznamy v deníku poruch a událostí. O každé pravidelné údržbě je vyhotoven záznam.

Baterie s nevyhovující kapacitou měníme za nové. U demontovaných baterií zajišťujeme ekologickou recyklaci nebo likvidaci.

Pixii PowerShaper průběžně získává nové funkce

K jejich aktivaci stačí bezplatná aktualizace softwaru řídící jednotky, kterou provádí technik naší partnerské firmy. Úložiště připojené na internet lze aktualizovat i vzdáleně.

Úpravy již fungujícího úložiště

Výkon i kapacitu každého úložiště lze kdykoli snadno zvýšit. Pokud se vaše potřeby změnili a potřebujete upravit konfiguraci vašeho úložiště, obraťte se prosím na našeho obchodního zástupce.

Roman Pavlík
Manager for Sales and Technical Support

+421 902 935 913
roman.pavlik@mts.sk